Voorwaarden, beschikbaarheid en boeken

•Per activiteit geldt een minimaal en maximaal aantal personen (voor aantallen zie prijslijsten).

•Uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de energizer dient het exact aantal personen doorgegeven te worden, met een maximale afwijking van 10% van het bevestigde aantal personen.

•De opdrachtgever ontvangt een aanbetalingsfactuur voor 60% van de begroting en deze dient vooraf te zijn voldaan. Uiterlijk 2 weken na het evenement volgt de eindfactuur met daarin eventueel meer- minderwerk en (indien van toepassing) de nacalculatie van de drankjes.

•Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage. Deze liggen ter inzage en worden op verzoek per email toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.